Kiedy wystawiany jest dokument T2L?

Kiedy wystawiany jest dokument T2L?

Wszystkie osoby, które prowadzą handel w obrębie Unii Europejskiej oraz państw EFTA muszą dostosować się do obowiązujących procedur celnych. Część przedsiębiorców korzysta z usług krajowych agencji, które pomagają przygotować się do odprawy celnej. Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, w tranzycie wewnętrznym dotyczącym transportu morskiego i lotniczego konieczne jest posiadanie dokumentu poświadczającego unijny status towaru. Sprawdź, jakie informacje zawarte są w takim zaświadczeniu.

Kiedy konieczne jest posiadanie T2L?

Dokument jest wystawiany w sytuacji, gdy transport odbywa się z jednego do drugiego miejsca zlokalizowanego w obrębie UE, jednak część planowanej trasy przebiega również przez inne państwo nienależące do wspólnoty. Co ważne, procedura T2L dotyczy przewozu drogą lotniczą oraz morską, ponieważ zgodnie z unijnymi przepisami celnymi zarówno morze, jak i przestrzeń powietrzna zaliczane są do terytorium tzw. kraju trzeciego. Do sporządzenia tego rodzaju poświadczenia należy przedłożyć takie dokumenty jak konosament (BL lub BOL), packing list, oświadczenie o statusie towaru, które wystawia eksporter, faktura oraz numer zgłoszenia celnego towaru.

Kto wystawia dokument poświadczający unijny status towaru?

Załatwianie wszelkich formalności związanych z eksportem odbywa się w krajowych urzędach celno-skarbowych. Samodzielne działanie może być czasochłonne i dosyć skomplikowane, dlatego wielu przewoźników i sprzedawców korzysta ze wsparcia lokalnych agencji celnych. Pracownicy w imieniu klienta składają odpowiednie wnioski oraz przygotowują towary do kontroli. W dokumencie T2L zawarte są następujące dane:

  • nazwa i adres nadawcy przesyłki lub eksportera,
  • liczba, masa (w kg) i szczegółowy opis towarów,
  • numer MRN,
  • kod urzędu celnego, który wystawił dokument.

Jaka jest różnica pomiędzy T1, T2 a T2L?

W międzynarodowym transporcie towarów stosowane są trzy podstawowe dokumenty. Zgłoszenie tranzytowe T1 jest wymagane w momencie eksportu (na teren UE) produktów pochodzących z krajów, które nie należą do wspólnoty. Z kolei dokument T2 oraz T2L dotyczą wyłącznie przewozów odbywających się w państwach członkowskich i EFTA z możliwością transportu pośredniego w obrębie krajów niebędących członkami UE. Warto wspomnieć, że procedura T2 to wyłącznie przewóz lądowy, natomiast T2L — morski i lotniczy.