Czym jest T2L? Planuj transport unijny bez dodatkowych dopłat!

Czym jest T2L? Planuj transport unijny bez dodatkowych dopłat!

Międzynarodowy transport towarów stanowi nie tylko logistyczne wyzwanie dla spedytora, który musi ułożyć trasy, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników, ale również dla osób zajmujących się pracami biurowymi. Dystrybucja tego typu wymaga dopełnienia rozmaitych formalności. Najważniejsze są procedury celne. Jedną z nich jest T2L. Zobacz, co to takiego!

Obrót towarami unijnymi

Przewóz towarów unijnych zwolniony jest z procedur celnych, jeśli dostawy odbywają się na ternie państw członkowskich. W większości przypadków zatem logistyka kołowa nie napotyka na problemy związane z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat. Kłopot może się jednak pojawić, kiedy towar straci swój status (towar unijny), a może tak się stać w niektórych sytuacjach. 

Jednym z nich jest korzystanie z powietrznej lub morskiej dystrybucji. Dlaczego tak się dzieje? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ładunek dystrybuowany przez terytoria krajów trzecich, więc nienależących do Wspólnoty, przestaje być towarem unijnym, co rodzi potrzebę przeprowadzenia procedury celnej i poniesienia kosztów. Problem polega na tym, że strefa morska oraz przestrzeń powietrzna traktowana jest właśnie jako „państwo trzecie”. Co można zrobić, żeby planując spedycję, nie wpaść w tę pułapkę i konieczność uregulowania płatności celnych? 

T2L – zwolnienie z opłaty

Obowiązek odprawiania towarów transportowanych na terenie Unii Europejskiej tylko dlatego, że były one dystrybuowane np. z wykorzystaniem samolotów, byłby oczywiście dużą przeszkodą zagrażającą swobodnemu handlowi. Zostały więc opracowane procedury, które umożliwiają naprawę tej sytuacji. Właśnie temu służy dokument T2L. 

Jest to pismo potwierdzające, że dany towar nie stracił statusu unijnego, mimo jego transportu przez tzw. terytoria krajów trzecich. Dysponowanie takim dokumentem stanowi dodatkową informację, że ładunek korzystał z przestrzeni morskiej lub powietrznej należących do państw Wspólnoty, a zatem nie podlega konieczności przeprowadzenia procedur celnych i uiszczenia dodatkowych opłat. 

Formalności transportowe załatwisz z agencją!

Samodzielne dopilnowanie wszystkich formalności dotyczących międzynarodowej dystrybucji nie jest łatwe. Olbrzymia liczba przepisów, a także wyjątków od nich sprawia, że niezbędna jest szeroka wiedza, jaką często spedytor nie dysponuje. Dlatego korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistów z agencji celnych współpracujących z firmami logistycznymi.